Välgörenhet

Välgörenhet

Edrington och The Robertson Trust

Edringtons ägarmodell är unik i branschen. Bolagets huvudägare är stiftelsen The Robertson Trust, etablerad 1961 av de tre systrarna Robertson.                           Systrarna grundade stiftelsen genom att donera sina andelar i Edrington som deras farfar grundat.

Elspeth, Agnes och Ethel Robertson ville säkra familjeföretagets oberoende ställning, och dess stöd och engagemang inom välgörenhet.

 The Robertson Trust använder överskottet från Edrington till att förbättra livskvaliteten för- och förverkliga potentialen bland människor och samhällen i Skottland. The Robertson Trust är Skottlands största oberoende välgörenhetsorganisation.

 För att läsa mer om Robertson-systrarna och denna enastående stiftelse de grundade, besök gärna Robertson Trusts Hemsida.

Giving More i Norden

Inom Edringtons internationella verksamhet finns ”Giving More International” som är ett välgörenhetsprogram med syfte att verka i systrarna Robertsons anda och förverkliga deras generositet i världen. Giving MoreNorden är en del av denna internationella verksamhet där 1% av Edringtons bruttointäkter doneras till välgörenhetsorganisationer som väljs ut av de anställda.

 2017 uppgick de internationella donationerna globalt till motsvarande 17 miljoner SEK, av vilka tre miljoner SEK gick till organisationer i Norden. Sedan Giving More International lanserades 2013 har sammanlagt 16 miljoner SEK donerats till ideella föreningar och välgörenhetsorganisationer i Norden.

 Edringtons anställda i Norden uppmuntras till att delta i Giving More-programmet på olika sätt. Anställda kan engagera sig i insamlingsaktioner, volontärarbete eller genom att nominera ideella organisationer som kan vara i behov av en donation. Välgörenhetsinsamlingar som organiseras av Edrington Nordens anställda matchas av både The Robertson Trust och Edrington; varje krona som samlas in blir till tre kronor med ytterligare bidrag från The Robertson Trust och Edrington. Volontärarbete belönas med 100 SEK för varje timme som den anställde bidrar med.

Donationer i Norden

Edrington Norden är mycket stolta över vår möjlighet att stötta ideella organisationer och välgörande ändamål i de nordiska länderna. Det är en stor och viktig del av vårt företags DNA – och något som gör oss unika.